Community Acquired Pneumonie - aspiratie/anaeroben

Algemene opmerkingen

Er zijn geen randomized controlled trials uitgevoerd die antibiotische regimes met en zonder activiteit tegen anaerobe verwekkers vergelijken bij patiënten met CAP en aspiratie. Het routinematig geven van anaerobe dekking wordt niet aanbevolen tenzij een verdenking bestaat op een longabces / empyeem

Voor het beleid bij patiënten met een community-acquired aspiratiepneumonie (onbekende verwekker) wordt derhalve verwezen naar de adviezen zoals geformuleerd bij CAP (mild, matig-ernstig, ernstig: op zaal, ernstig: op IC)

Bij zoetwateraspiratie zie hoofdstuk "Bijna verdrinking"

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-461315.8
Bijgewerkt: 10/04/2021 - 16:29
Status: Published