Overslaan en naar de inhoud gaan

Antibiotica-allergie

Oktober 2023: Om het onterecht vermijden van 1e-keus middelen in de praktijk terug te dringen, zijn er twee applicaties (apps) ontwikkeld:

Met de app Risico-inventarisatie antibiotica allergie wordt ingeschat of het een ware allergie betreft en zo ja: welk type en ernst het is.

Met de app Alternatieven bij betalactamallergie kan makkelijk een overzicht gemaakt worden welke β-lactam-antibiotica ‘waarschijnlijk veilig’ voorgeschreven kunnen worden en welke ‘beter vermeden’ kunnen worden.

 

De SWAB-richtlijn: Aanpak bij vermoeden van antibiotica allergie | SWAB.