Comm-acq pneumonie - onbek verw - ernstig: op zaal

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Medicatie:

Benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd

+

Ceftazidim iv 2000mg 3dd

Opmerking:

Bij aangetoonde kolonisatie van de luchtwegen met Pseudomonas spp

Algemene opmerkingen

ernstige CAP: AMBU-65 3-5; PSI 5

- er moet binnen 12-24 uur een pneumokokken-urineantigeentest verricht worden; indien positief kan versmald worden naar penicilline iv of amoxicilline iv.

- er moet binnen 12-24 uur een Legionella-urineantigeentest verricht worden

Ceftazidime eventueel continue doseren, zie https://amsterdamumc.swabid.nl/node/463041

Bij aspiratie is het routinematig geven van antibiotica gericht tegen anaerobe bacteriën niet nodig, tenzij er een vermoeden is van empyeem of longabces.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-463319.3
Bijgewerkt: 07/19/2021 - 16:06
Status: Published