comm-acq pneumonie - onbek verw - matig ernstig

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd 5 dagen

of

Amoxicilline iv 1000mg 4dd 5 dagen

Medicatie:

Benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd

+

Ceftazidim iv 2000mg 3dd

Opmerking:

Bij aangetoonde kolonisatie van de luchtwegen met Pseudomonas spp

Medicatie:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Opmerking:

Bij recent verblijf in land met hoge prevalentie penicilline-resistente S. pneumoniae

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd 5 dagen

Algemene opmerkingen

matig-ernstige CAP: AMBU-65 2; PSI 3-4

Als een patiënt één of meer van de volgende risicofactoren heeft moet er < 24 uur een Legionella-urineantigeentest verricht worden: 1. Recent bezoek aan het buitenland 2. tijdens een Legionella epidemie 3. Onvoldoende verbetering na ≥ 48 uur behandeling met een beta-lactam antibioticum: behandel als ernstige CAP

Beta-lactam en vancomycine: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Bij aspiratie is het routinematig geven van antibiotica gericht tegen anaerobe bacteriën niet nodig, tenzij er een vermoeden is van empyeem of longabces.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-463375.5
Bijgewerkt: 07/19/2021 - 16:07
Status: Published