Comm-acq pneumonie - onbek verw - mild

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Amoxicilline po 750mg 3dd 5 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

Doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

of

claritromycine po 500mg 2dd 7 dagen

of

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie, Bij zwangerschap/lactatie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

claritromycine po 500mg 2dd 7 dagen

of

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Algemene opmerkingen

milde CAP: AMBU-65 0-1; PSI 1-2

Bij aspiratie is het routinematig geven van antibiotica gericht tegen anaerobe bacteriën niet nodig, tenzij er een vermoeden is van empyeem of longabces.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-463405.4
Bijgewerkt: 07/19/2021 - 16:07
Status: Published