Comm-acq pneumonie - onbek verw - ernstig: ICU

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

Ciprofloxacine iv 400mg 3dd

Algemene opmerkingen

Tijdens influenza seizoen: zie behandeling influenza.

Er moet binnen 12-24 uur een pneumokokken-urineantigeentest worden ingestuurd; indien positief versmal het antibiotische beleid zo gauw patiënt verbeterd is of er een microbiologische diagnose is.

Er moet binnen 12-24 uur een Legionella-urineantigeentest verricht worden.

Bij aspiratie is het routinematig geven van antibiotica gericht tegen anaerobe bacteriën niet nodig, tenzij er een vermoeden is van empyeem of longabces.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-463141.6
Bijgewerkt: 10/04/2021 - 16:24
Status: Published