Overslaan en naar de inhoud gaan

Mediastinitis

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Postoperatief na sternotomie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Flucloxacilline iv 1000mg 6dd

+

Ceftazidim iv 2000mg 3dd

Opmerking:

Geen klep- of vaatprothese in situ.

Indien mogelijk ß-lactam antibiotica continu doseren

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Vancomycine iv

+

Ceftazidim iv 2000mg 3dd

Opmerking:

Klep- of vaatprothese in situ

Dosering vancomycine

 

 

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

Flucloxacilline iv 1000mg 6dd

+

Ceftazidim iv 2000mg 3dd

Opmerking:

Klep- of vaatprothese in situ

Bij acuut ontstane sepsis

Indien mogelijk ß-lactam antibiotica continu doseren

 

≥ 18 jaar

Indicaties: Na perforatie tr. digestivus: community-acquired

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/100mg 6dd 2 tot 6 weken

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd 2 tot 6 weken

+

Metronidazol iv 500mg 3dd 2 tot 6 weken

Opmerking:

Bij penicilline allergie

≥ 18 jaar

Indicaties: Na perforatie tr. digestivus: na manipulatie of ingreep

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd dd 2 tot 6 weken

+

Metronidazol iv 500mg 3dd 2 tot 6 weken

+

anidulafungin iv oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd

Opmerking:

Bij sepsis toevoegen ciprofloxacine 400mg 3dd IV. 

Voeg anidulafungin toe na afnemen van kweken. 
Voeg anidulafungin alléén toe bij patiënten met bekende gistkolonisatie, hospital-acquired mediastinitis en/of recent antibioticagebruik

Step-down naar fluconazol conform candidemie pagina bij gekweekte gisten; of stop bij geen gekweekte gisten.

Behandelduur afhankelijk van source control en klinisch beloop.

Bij het ontbreken van diepe kweken bij postoperatieve mediastinitis en wanneer er gestart is met gistbehandeling: na 5 dagen stepdown naar fluconazol en deze continueren zolang er behandeld wordt voor bacteriële mediastinitis, tenzij er sprake is van kolonisatie met azolresistente Candida species.’

≥ 18 jaar

Indicaties: vanuit KNO gebied

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/100mg 6dd 2 tot 6 weken

Opmerking:

In geval van necrotiserende weke deleninfecties zie hier

Algemene opmerkingen

  • Overweeg drainage
  • Definitieve antibiotica op geleide van diepe puskweken afgenomen voor start antibiotica
  • Behandelduur in overleg met arts-microbioloog of infectioloog en afhankelijk van kliniek, drainage en verwekker(s). Over het algemeen 2 - 6 weken.

Vancomycine: bij voorkeur continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.
Beta-lactam: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese. 

Bronnen

  1. Pubmed.gov publication # 31306791

    Pastene B, et al. Mediastinitis in the intensive care unit patient: a narrative review. Clin Microbiol Infect. 2020;26(1):26-34

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-461577.15
Bijgewerkt: 02/24/2023 - 10:03
Status: Published