Vancomycine

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01X - Other Antibacterials -> J01XA - Glycopeptide Antibacterials -> J01XA01 - Vancomycin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel File parts: fdgfdgfd fdfdgfdfd

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
po
Dosering:
min. 125mg 4 dd tot max. 500mg 4 dd
Opmerkingen:

per os alleen bij Clostridium difficile infectie (CDI)

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
iv
oplaad dosis:
15mg/kg
Dosering:
40mg/kg continue per 24 uur
ROA:
iv
oplaad dosis:
-
Dosering:
1000mg 3 dd
ROA:
intrathecaal
oplaad dosis:
-
Dosering:
min. 10mg 1 dd tot max. 20mg 1 dd
Opmerkingen:

Bovenstaande intermitterende en continu iv dosering is van toepassing bij Niet-IC patiënten met een GFR >90 ml/min. Zie hieronder tabel "Nierfunctie" voor doseringen bij patiënten met eGFR < 90 ml/min. Zie ''Opmerkingen'' onderaan de pagina voor dosering o.g.v. spiegels (iv en intrathecaal). Zie voor dosering IC patiënten tabel hieronder.

GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
iv
oplaad dosis:
25mg/kg
Dosering:
1000mg 3 dd
ROA:
iv
oplaad dosis:
15mg/kg
Dosering:
40mg/kg continue per 24 uur
Opmerkingen:

Let op: Bovenstaande intermitterende en continu iv dosering is van toepassing bij IC patiënten met een eGFR >90 ml/min. Zie hieronder tabel "Nierfunctie" voor doseringen bij patiënten met eGFR < 90 ml/min. Zie ''Opmerkingen'' onderaan de pagina voor dosering o.g.v. spiegels (iv en intrathecaal).

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: iv
Opmerkingen:
iv: bij GFR <50 zie "Opmerkingen" onderaan de pagina voor dosering o.g.v. spiegels.
Dosering:
Niet-IC patiënten
GFR:
50 - 90
Dosering:
oplaaddosering 15 mg/kg, vervolgens 30 mg/kg
Interval:
24 uur
Opmerkingen:
Continue therapie
GFR:
50 - 90
Dosering:
1000mg
Interval:
12 uur
Opmerkingen:
Intermitterende therapie.
GFR:
10 - 50
Dosering:
eenmalig 1000mg
Opmerkingen:
Intermitterende therapie o.g.v. spiegels.
GFR:
<50
Dosering:
oplaaddosering 15 mg/kg
Interval:
24 uur
Opmerkingen:
Continue therapie o.g.v. spiegels.
ROA:
Dosering:
IC patiënten
GFR:
50 - 90
Dosering:
oplaaddosering 15 mg/kg, vervolgens 30 mg/kg
Interval:
24 uur
Opmerkingen:
Continue therapie.
GFR:
50 - 90
Dosering:
oplaaddosering 25 mg/kg, vervolgens 1000mg
Interval:
12 uur
Opmerkingen:
Intermitterende therapie.
GFR:
<50
Dosering:
oplaaddosering 25mg/kg.
Opmerkingen:
Intermitterende therapie o.g.v. spiegels. Wel/geen CVVH.
GFR:
<50
Dosering:
oplaaddosering 15mg/kg, vervolgens 1000mg
Interval:
24 uur
Opmerkingen:
Continue therapie o.g.v. spiegels. Wel/geen CVVH.

Opmerkingen GFR algemeen:

Zie ''Opmerkingen'' onderaan de pagina voor dosering o.g.v. spiegels.
Renale eliminatie: 80%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: not dialized - geen invloed, 15 mg/kg i.v. elke 4-7 dagen; intraperitoneaal diverse schema’s bijv. 2 g ip 1x/5-7 dagen of 1 dd 50 mg via CAPD zak voorafgegaan door een oplaaddosis.

HDF: dialized

Hemodialyse: dialized - <70 kg: 1000 mg oplaaddosis waarna 500 mg onderhoudsdosis. 70-100 kg: 1250 mg oplaadosis waarna 750 mg onderhoudsdosis.>100 kg: 1500 mg oplaaddosis waarna 1000 mg onderhoudsdosis. NB: onderhoudsdosis toedienen na dialyse en dosis aanpassen o.g.v. spiegels

CAV / VVHD: dialized - startdosering (op de ICV locatie AMC) oplaaddosering 15 mg/kg, daarna 1000 mg/24 uur (continue therapie) of 25 mg/kg (intermitterende therapie), daarna op geleide van spiegels.

Interacties

Interactie met (ATC): Verwacht effect:
Interactie met (ATC):
J01G - Aminoglycoside Antibacterials
Verwacht effect:
toename nefrotoxiciteit

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Algemene opmerkingen

Metadata

Swab vid: M-498854.8
Bijgewerkt: 11/23/2021 - 09:18
Status: Published

Externe links
Categorie