Necrotiserende weke delen infectie, fasciitis necroticans (inclusief Fournier)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/100mg 6dd minimaal 10 dagen

+

Clindamycine iv 600mg 3dd 7 dagen

+

Gentamicine iv 5mg/kg 1dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij verdenking groep A streptococcen

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd 10 dagen

+

Clindamycine iv 600mg 3dd 7 dagen

Opmerking:

Overweeg behandeling met immunoglobulines

Algemene opmerkingen

Overweeg toevoeging IVIG bij groep-A streptokokken (GAS) gedurende 3 dagen: eerste dag 1 g/kg, tweede dag 0,5 g/kg, derde dag 0,5 g/kg.

Invasieve infecties veroorzaakt door GAS zijn een meldingsplichtige ziekte. Het laboratorium én de behandelend arts melden een geval binnen 1 werkdag aan de GGD. Zie ook: Groep A-streptokokkeninfectie | LCI richtlijnen (rivm.nl) 
De arts infectieziektebestrijding van de GGD draagt vervolgens zorg voor profylaxe voor huishoudcontacten: Invasieve groep A streptokokken | Amsterdam UMC (antibiotica.app)

Beta-lactam antibiotica: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Let op! Gentamicine bij obesitas doseren op basis van aangepast lichaamsgewicht / Adjusted Body Weight. Zie calculator.

Let op! Bij gentamicine is spiegelcontrole noodzakelijk.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-462555.13
Bijgewerkt: 10/04/2021 - 16:44
Status: Published