Overslaan en naar de inhoud gaan

Amoxicilline + clavulaanzuur

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01C - Beta-Lactam Antibacterials, Penicillins -> J01CR - Combinations Of Penicillins, Incl. Beta-Lactamase Inhibitors -> J01CR02 - Amoxicillin And Enzyme Inhibitor
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel Brand name: Augmentin

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
po
Dosering:
min. 500/125mg 3 dd
ROA:
iv
Dosering:
tot max. 12000/600mg/24u in 6 doses

Dosering bij I (intermediaire) gevoeligheid

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
875/125mg 3 dd
ROA:
iv
oplaad dosis:
-
Dosering:
6000/600mg/24u in 6 doses
Opmerkingen:

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: po
GFR:
10 - 30
Dosering:
aanpassing van de dosering niet nodig
GFR:
<10
Dosering:
aanpassing van de dosering niet nodig
ROA: iv
GFR:
10 - 30
Dosering:
geef amoxicilline in de standaarddosering passend bij de indicatie en geef clavulaanzuur elke 12 uur
GFR:
<10
Dosering:
normale begindosis, gevolgd door amoxicilline 1000 mg 2x per dag en clavulaanzuur 100 mg per dag
Renale eliminatie: amoxicilline 60-70%, clavulaanzuur 40-65%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: Bij orale toediening aanpassing van de dosering niet nodig, bij intraveneuze toediening 1000/100 mg 2x per dag; afhankelijk van de indicatie kan zo nodig extra amoxicilline worden toegevoegd

Hemodialyse: Bij orale toediening aanpassing van de dosering niet nodig, bij intraveneuze toediening 1000/100 mg 2x per dag; afhankelijk van de indicatie kan zo nodig extra amoxicilline worden toegevoegd

CAV / VVHD: zie link voor dosering: https://amsterdamumc.adult.nl.antibiotica.app/node/501244

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Algemene opmerkingen

Bij obesitas bovengrens van dosering aanhouden, zie Adviesdosering antibiotica bij obesitas | Amsterdam UMC

Metadata

Swab vid: M-501285.2
Bijgewerkt: 01/13/2023 - 17:36
Status: Published

Externe links
Categorie