Mediastinitis

Advices

≥ 18 years

Indications: Postoperatief na sternotomie

Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

Flucloxacilline iv 1000mg 6dd

+

Ceftazidim iv 2000mg 3dd

Remarks:

Geen klep- of vaatprothese in situ

Priority:
1st choice
Medication:

Vancomycine iv

+

Ceftazidim iv 2000mg 3dd

Remarks:

Klep- of vaatprothese in situ

Dosering vancomycine

 

 

Priority:
1st choice alternative
Medication:

Flucloxacilline iv 1000mg 6dd

+

Ceftazidim iv 2000mg 3dd

Remarks:

Klep- of vaatprothese in situ

Bij acuut ontstane sepsis

 

≥ 18 years

Indications: Na perforatie tr. digestivus: community-acquired

Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

Amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/100mg 6dd 2 to 6 weeks

Priority:
1st choice alternative
Medication:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd 2 to 6 weeks

+

Metronidazol iv 500mg 3dd 2 to 6 weeks

Remarks:

Bij penicilline allergie

≥ 18 years

Indications: Na perforatie tr. digestivus: na manipulatie of ingreep

Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd dd 2 to 6 weeks

+

Metronidazol iv 500mg 3dd 2 to 6 weeks

+

anidulafungin iv loading dose 200mg, 100mg 1dd

Remarks:

Bij sepsis toevoegen ciprofloxacine 400mg 3dd IV. 

Voeg anidulafungin toe na afnemen van kweken. 
Voeg anidulafungin alléén toe bij patiënten met bekende gistkolonisatie, hospital-acquired mediastinitis en/of recent antibioticagebruik

Step-down naar fluconazol conform candidemie pagina bij gekweekte gisten; of stop bij geen gekweekte gisten.

Behandelduur afhankelijk van source control en klinisch beloop.

Bij het ontbreken van diepe kweken bij postoperatieve mediastinitis en wanneer er gestart is met gistbehandeling: na 5 dagen stepdown naar fluconazol en deze continueren zolang er behandeld wordt voor bacteriële mediastinitis, tenzij er sprake is van kolonisatie met azolresistente Candida species.’

≥ 18 years

Indications: vanuit KNO gebied

Priority Medication Remarks
Medication:

Amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/100mg 6dd 2 to 6 weeks

Remarks:

In geval van necrotiserende weke deleninfecties zie hier

General comments

  • Overweeg drainage
  • Definitieve antibiotica op geleide van diepe puskweken afgenomen voor start antibiotica
  • Behandelduur in overleg met arts-microbioloog of infectioloog en afhankelijk van kliniek, drainage en verwekker(s). Over het algemeen 2 - 6 weken.

Beta-lactam antibiotica: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese. 
 

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-461577.12
Updated: 09/20/2021 - 13:14
Status: Published