Influenza

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

oseltamivir po 75mg 2dd 5 dagen

Medicatie:

zanamivir inhalatie 5mg 2dd 5 dagen

Algemene opmerkingen

 • Influenza bij tevoren gezonde personen is meestal een onschuldige aandoening is die vanzelf geneest, deze behoeft het in het algemeen geen behandeling.
 • Deze richtlijn geldt ook voor influenza zonder tekenen van pneumonie.
 • Vooraf wordt een PCR influenza (nasopharynx swab) ingezet, is deze negatief dan wordt de behandeling gestaakt.
 • Behandeling is aan te raden voor:
  • Patiënten die worden opgenomen i.v.m. influenza
  • Patiënten met hoger risico op complicaties:
   • emfyseem, astma, ernstige neuromusculaire stoornissen
   • ernstig hartfalen
   • diabetes mellitus
   • chronische nierinsufficientie
   • beenmerg of orgaantransplantatie
   • HIV-infectie
   • gestoorde afweer
   • personen > 60 jaar
   • zwangeren in het derde trimester
   • BMI > 30
 • Het wordt aangeraden om bij beademde IC patiënten met bewezen influenza pneumonie een bronchoscopie met BAL te doen voor galactomannan en kweek
 • NB:Onbekend is of starten van de therapie > 48 uur na begin van de symptomen nog zinvol is. Overweeg behandeling ook > 48 uur bij een ernstig beloop en bij immuungecompromitteerde patiënten. Bij twijfel overleg infectioloog of arts-microbioloog.
 • Indien orale toediening/inhalatie niet mogelijk is, is een i.v. formulering van zanamivir op aanvraag beschikbaar. 

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-463601.7
Bijgewerkt: 05/31/2020 - 19:46
Status: Published