Kunstgewrichtinfecties - Enterokokken

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Amoxicilline gevoelig

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Amoxicilline iv 1000mg 6dd

Opmerking:

indien amoxicilline gevoelig

≥ 18 jaar

Indicaties: Gevolgd door

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Amoxicilline po 1000mg 3dd

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Vancomycine iv

Opmerking:

Dosering vancomycine

Indien amoxicilline resistent; vancomycine o.g.v. spiegels

Algemene opmerkingen

Na 1 week evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar oraal regime. 

In geval van amoxicilline-resistente enterokokken: overleg over mogelijkheid linezolid per os.

Totale behandelduur 12 weken, tenzij prothese geheel is verwijderd. Dan behandelen als osteomyelitis.

Bèta-lactam en vancomycine: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-498504.6
Bijgewerkt: 10/12/2021 - 10:17
Status: Published