Overslaan en naar de inhoud gaan

Pneumocystis jirovecii pneumonie (PCP/PJP) profylaxe en indicaties

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: zie opmerkingen

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) po 480mg 1dd

Opmerking:

(eventueel plus folinezuur 1mg/dag ter preventie van beenmergsuppressie)

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

pentamidine inhalatie 300mg 1 per 4 weken

Opmerking:

vernevelingen

Prioriteit:
3e keus
Medicatie:

atovaquon po 1500mg 1dd

Algemene opmerkingen

Onderstaande indicaties voor PCP profylaxe zijn in de meeste gevallen niet gebaseerd op gerandomiseerd onderzoek, maar op basis van een geschatte incidentie van PCP in deze patiëntengroepen. Bij een geschatte incidentie van PCP boven de 2% lijkt de number-needed-to-treat (NNT) lager dan de number-needed-to-harm (NNH), en is er dus een indicatie voor PCP profylaxe. [1,2]

Als een patiënt immunosuppressieve therapie gebruikt, maar op basis van onderstaande adviezen niet in aanmerking komt voor PCP profylaxe (bijvoorbeeld bij langdurig gebruik van prednisolon in doseringen <15 mg per dag, gebruik van een traditionele of biological DMARD, etc) of als er gekozen wordt geen profylaxe te geven, wees dan zeer alert op de mogelijkheid van het ontwikkelen van PCP en doe hier laagdrempelig aanvullend onderzoek naar.

   

  Indicatie

  Duur van profylaxe

  HIV-infectie:

  Als CD-4 lymfocyten < 0.2 * 10^9/l [3]

  Profylaxe geïndiceerd totdat CD-4 lymfocyten > 0.2 * 10^9/l gedurende 3 maanden

   

   

  Na solide orgaantransplantatie

  Na niertransplantatie

  Gedurende in ieder geval 6 maanden na niertransplantatie

   

   

  (Behandeling van) hematologische ziekten:

  Na allogene stamceltransplantatie [4]

  Profylaxe geïndiceerd tot minimaal 1 jaar na allogene stamceltransplantatie. Langere profylaxe kan nodig zijn bij persisterend gebruik van immunosuppressieve therapie na 1 jaar

  Na CAR-T cel behandeling

  Profylaxe geïndiceerd tot in ieder geval 3 maanden na CAR-T cel behandeling, mogelijk langer bij persisterende T-cel lymfocytopenie

  Bij patiënten met acute lymfatische leukemie (ALL) [4]

  Profylaxe geïndiceerd tot een maand na de maintenance fase van de behandeling

  Behandeling met purine analoga* (fludarabine, cladribine (2-CDA), clofarabine en bendamustine) [4]

  Profylaxe geïndiceerd tot

  • 6 maanden na behandeling
  • of als CD-4 lymfocyten > 0.2 * 10^9/l.

  Behandeling met alemtuzumab of ATG [4]

  Profylaxe geïndiceerd tot

  • 1 jaar na behandeling (vanwege langdurige T-cel depletie),
  • of tot minimaal 2 maanden na de laatste gift als CD-4 lymfocyten > 0.2* 10^9/l

  Bij patiënten die langdurig met prednisolon/dexametason behandeld worden (≥20 mg prednisolon of equivalent per dag gedurende > 4 weken) in combinatie met chemotherapie en/of anti-CD-20 therapie. Voorbeelden van deze schema’s zijn: R/O-CHOP-14 (niet bij R/O-CHOP-21), escalated BEACOPP, en sommige behandelschema’s voor multipel myeloom (zie hiervoor het behandelprotocol) [4]

  Profylaxe geïndiceerd tot 1 maand na afbouwen corticosteroïden tot <15 mg prednisolon of equivalent per dag, of 1 maand na laatste gift R/O-CHOP14.

  Behandeling met idelalisib of andere phoshoinositide 3 kinasse (PI3K) remmers [5]

  Profylaxe geïndiceerd tot

  •  6 maanden na afronden van therapie
  • Of tot minimaal 2 maanden na de laatste gift als CD-4 lymfocyten >0.2* 10^9/l

   

   

  (Behandeling van) solide tumoren:

  Radiotherapie (voor hersentumoren) in combinatie met temazolamide  of langdurig gebruik van corticosteroïden [6]

  Profylaxe bij gebruik van temazolamide geïndiceerd totdat de lymfocytopenie hersteld is.

  Behandeling met prednisolon ≥20 mg of dexametason ≥ 4mg per dag gedurende meer dan 4 weken (voor bijvoorbeeld hersenmetastasen, skeletmetastasen of behandeling immuun gemedieerde bijwerkingen van checkpoint remmers) [6]

   

   

   

  Bij immunosuppressieve therapie voor chronische inflammatoire aandoeningen

  Remissie inductie behandeling van granulomatose met polyangiitis (GPA) / andere ANCA-geassocieerde vasculitiden (AAV) (geschat risico >6%) [7]

   

  Behandeling met corticosteroïden in combinatie met cyclofosfamide (i.v. of oraal) (geschat risico >6%)

  Profylaxe geïndiceerd tot 4 weken nadat corticosteroïden zijn afgebouwd tot <20 mg prednisolon of equivalent per dag. 

  Behandeling met hoge dosis corticosteroïden (≥20 mg prednisolon of equivalent per dag gedurende 4 weken) in combinatie met:

  • Baseline lymfocytopenie (< 1,2 * 10^9/l) of CD-4 lymfocytopenie (<0,3 * 10^9/l) (geschat risico 2-6%) [8]
  • Overige biological (rituximab, TNF-alfa remmers) en non-biological (met name methotrexaat, cellcept) immunosuppressieve therapie (geschat risico 2-6%) [8]
  • Een startdosering van prednisolon 60 mg of meer, of chronisch corticosteroïdgebruik na een methylprednisolon stootkuur (geschat risico 2-6%) [8]

  Profylaxe geïndiceerd tot 4 weken nadat corticosteroïden zijn afgebouwd tot <20 mg prednisolon of equivalent per dag. 

  Patiënten behandeld voor inflammatory bowel disease (IBD) met triple immunosuppressieve therapie (geschat risico 2%) [9,10]

   

   

  Bronnen

  1. Pubmed.gov publication # 17803871

   Green, H., Paul, M., Vidal, L. & Leibovici, L. Prophylaxis of Pneumocystis pneumonia in immunocompromised non-HIV-infected patients: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Mayo Clin. Proc. 82, 1052–1059 (2007).

  2. Pubmed.gov publication # 25269391

   Stern, A., Green, H., Paul, M., Vidal, L. & Leibovici, L. Prophylaxis for Pneumocystis pneumonia (PCP) in non-HIV immunocompromised patients. Cochrane Database Syst. Rev. 2014, (2014).

  3. https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/adult-and-adolescent-opportunistic-infection/pneumocystis-pneumonia

   Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV. Natl. Institutes Heal. HIV Med. Assoc. Infect. Dis. Soc. Am.

  4. Pubmed.gov publication # 27550992

   Maertens, J. et al. ECIL guidelines for preventing Pneumocystis jirovecii pneumonia in patients with haematological malignancies and stem cell transplant recipients. J. Antimicrob. Chemother. 71, 2397–2404 (2016).

  5. Pubmed.gov publication # 29454849

   Reinwald, M. et al. ESCMID Study Group for Infections in Compromised Hosts (ESGICH) Consensus Document on the safety of targeted and biological therapies: an infectious diseases perspective (Intracellular signaling pathways: tyrosine kinase and mTOR inhibitors). Clin. Microbiol. Infect. 24, S53–S70 (2018).

  6. Pubmed.gov publication # 27407129

   Baden, L. R. et al. Prevention and Treatment of Cancer-Related Infections, Version 2.2016, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J. Natl. Compr. Canc. Netw. 14, 882–913 (2016).

  7. Pubmed.gov publication # 7881673

   Ognibene, F. P. et al. Pneumocystis carinii pneumonia: a major complication of immunosuppressive therapy in patients with Wegener’s granulomatosis. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 151, 795–9 (1995).

  8. Pubmed.gov publication # 29092853

   Park, J. W. et al. Prophylactic effect of trimethoprim-sulfamethoxazole for pneumocystis pneumonia in patients with rheumatic diseases exposed to prolonged high-dose glucocorticoids. Ann. Rheum. Dis. 77, 644–649 (2018).

  9. Pubmed.gov publication # 28013116

   Cotter, T. G. et al. Low Risk of Pneumonia From Pneumocystis jirovecii Infection in Patients With Inflammatory Bowel Disease Receiving Immune Suppression. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 15, 850–856 (2017).

  10. Pubmed.gov publication # 31412420

   Nam, K. et al. Incidence and risk factors of Pneumocystis jirovecii pneumonia in Korean patients with inflammatory bowel disease. J. Gastroenterol. Hepatol. 35, 218–224 (2020).

  Antimicrobiële middelen

  De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

  Externe referenties
  Categorie
  Metadata

  Swab vid: G-496697.5
  Bijgewerkt: 05/13/2022 - 10:23
  Status: Published