PJP profylaxe

Advices

≥ 18 years

Indications: zie opmerkingen

Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

Cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) po 480mg 1dd

Remarks:

(eventueel plus folinezuur 1mg/dag ter preventie van beenmergsuppressie)

Priority:
2nd choice
Medication:

pentamidine inhalation 300mg 1 per 4 weeks

Remarks:

vernevelingen

Priority:
3rd choice
Medication:

atovaquon po 1500mg 1dd

General comments

Indicatie voor PJP profylaxe:

  • na allogene stamceltransplantatie.
  • tenminste 1 jaar na allogene SCT en tot tenminste 3 maanden na 1e pneumovax; zie voor voorwaarden stoppen PCP profylaxe ‘MATCH protocol allogene stamceltransplantatie.
  • bij patiënten met ALL (tot een maand na maintenance fase van de behandeling).
  • bij patiënten die langdurig met prednison/dexamethason worden behandeld (d.w.z. > 20 mg prednison of equivalent per dag gedurende > 1 maand), bijvoorbeeld multiple myeloom, R/O-CHOP14, steroïdafhankelijke AIHA. De eerste verschijnselen ontstaan dan veelal bij het staken of afbouwen van de corticosteroïden.
  • profylaxe tot een maand na afbouwen corticosteroiden/laatste R/O-CHOP14.
  • bij behandeling met purine analoga* (fludarabine, cladribine (2-CDA), clofarabine en bendamustine) en monoclonale antistoffen als alemtuzumab en ATG (aplastische anemie). Deze middelen induceren een langdurige T cel depletie.
  • profylaxe tot minimaal 6 maanden na de laatste gift. (tot CD4 > 200).

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-496697.3
Updated: 08/26/2020 - 13:36
Status: Published