Cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim)

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01E - Sulfonamides And Trimethoprim -> J01EE - Combinations Of Sulfonamides And Trimethoprim, Incl. Derivatives -> J01EE01 - Sulfamethoxazole And Trimethoprim
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel File parts: sulfamethoxazol trimethoprim Brand name: Bactrimel

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
po
Dosering:
min. 400/80mg 1 dd tot max. 1600/320mg 3 dd
ROA:
iv
Dosering:
min. 400/80mg 1 dd tot max. 1600/320mg 3 dd
Opmerkingen:

Bij obesitas doseren op basis van aangepast lichaamsgewicht, daarna op geleide van spiegels, zie https://amsterdamumc.adult.swabid.nl/node/497959

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: po
GFR:
10 - 30
Dosering:
50%
Opmerkingen:
op geleide van de plasmaconcentratie
GFR:
<10
Dosering:
niet voorschrijven
ROA: iv
GFR:
10 - 30
Dosering:
50%
Opmerkingen:
op geleide van de plasmaconcentratie
GFR:
<10
Dosering:
niet voorschrijven

Opmerkingen GFR algemeen:

creatinineklaring kleiner dan 30 ml/min en PCP: Behandeling van Pneumocystis-pneumonie: eerste dag de standaarddosering van 1920 mg 3x per dag, vervolgens onderhoudsdosering 1920 mg 2x per dag, op geleide van de plasmaconcentratie. Profylaxe van Pneumocystis-pneumonie: eerste dag de standaarddosering van 960 mg 1x per dag, vervolgens onderhoudsdosering 480 mg 1x per dag, op geleide van de plasmaconcentratie. Monitor de N4-acetylmetaboliet.
Renale eliminatie: 20%

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: eerste dag de standaarddosering van 960 mg 2x per dag, vervolgens onderhoudsdosering 480 mg 2x per dag of 960 mg 1x per dag, op geleide van de plasmaconcentratie. Bij PCP: zie boven. Monitor de N4-acetylmetaboliet.

Hemodialyse: eerste dag de standaarddosering van 960 mg 2x per dag, vervolgens onderhoudsdosering 480 mg 2x per dag of 960 mg 1x per dag, op geleide van de plasmaconcentratie. Bij PCP: zie boven. Monitor de N4-acetylmetaboliet.

CAV / VVHD: eerste dag de standaarddosering van 960 mg 2x per dag, vervolgens onderhoudsdosering 480 mg 2x per dag of 960 mg 1x per dag, op geleide van de plasmaconcentratie. Bij PCP: zie boven. Monitor de N4-acetylmetaboliet.

Interacties

Interactie met (ATC): Verwacht effect:
Interactie met (ATC):
L04AD01 - Ciclosporin
Verwacht effect:
verlaging ciclosporineconcentratie in volbloed en verhoogde kans op nefrotoxiciteit
Interactie met (ATC):
N03AB02 - Phenytoin
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie fenytoine
Interactie met (ATC):
B03BB01 - Folic Acid
Verwacht effect:
vermindering werking foliumzuur
Interactie met (ATC):
L01BA01 - Methotrexate
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie methotrexaat
Interactie met (ATC):
B01AA - Vitamin K Antagonists
Verwacht effect:
versterking effect orale anticoagulantia

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-500194.1
Bijgewerkt: 03/23/2021 - 15:39
Status: Published

Externe links
Categorie