Thoraxchirurgie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Cefazoline iv 2000mg

Opmerking:

hartoperaties (CABG, kleppen), implantatie pacemaker, ICD

Medicatie:

Cefazoline iv 2000mg

Opmerking:

percutane klepvervanging / TAVI

Medicatie:

Cefuroxim iv 1500mg

Opmerking:

longchirurgie

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij ernstige penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Vancomycine iv 1000mg

of

Clindamycine iv 600mg

Opmerking:

hartoperatie (CABG, kleppen), implantatie ICD of pacemaker

Medicatie:

Vancomycine iv 1000mg

of

Clindamycine iv 600mg

Opmerking:

percutane klepvervanging / TAVI

Algemene opmerkingen

Geen vancomycine in hart-long machine.

Patiënten met een BMI>40 geen 2000 mg, maar 3000 mg cefazoline toe te dienen als profylaxe.

Hartoperaties: cefazoline (of vancomycine/clindamycine) iv tot maximaal 24 uur postoperatief. Dat betekent 2000mg cefazoline preoperatief, gevolgd door 1000mg na 8 uur en 1000mg na 16 uur.

Percutane klepvervanging: 2000 mg cefazoline eenmalig max 60 min preoperatief. Indien >1500 cc bloedverlies of duur procedure > 4 uur, dan herhalen van 1000 mg cefazoline.

Zie ook hoofdstuk: 'Algemene principes' voor adviezen over duur en timing. 

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Bij electieve hartoperaties, implantatie pacemaker/ICD en percutane klepvervanging/TAVI is de sterke aanbeveling dat patiënten gescreend worden op Staphylococcus aureus dragerschap en dat S. aureus dragers dragerschapsbehandeling ondergaan: zie Additionele pre-operatieve profylaxe ter voorkoming van S. aureus infecties. Hetzelfde advies geldt indien de dragerschapsstatus onbekend is of om logistieke redenen niet is gedaan.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-496561.13
Bijgewerkt: 10/18/2021 - 11:14
Status: Published