Vaatchirurgie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

brachiocephale procedures zonder plaatsing van kunstmateriaal: geen profylaxe

Medicatie:

Cefazoline iv 2000mg

Opmerking:

aortaprothesen, perifere bypass

Medicatie:

Cefazoline iv 2000mg

Opmerking:

amputatie

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij ernstige penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Clindamycine iv 600mg eenmalig

of

Vancomycine iv 1000mg eenmalig

Opmerking:

aortaprothesen, perifere bypass

Algemene opmerkingen

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Voor niertransplantatie zie: urologische ingrepen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-466823.4
Bijgewerkt: 05/27/2020 - 17:31
Status: Published