Overslaan en naar de inhoud gaan

Urologische ingrepen

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

Geen profylaxe bij:

 • Cystoscopie en urodynamisch onderzoek
 • Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)
 • Open/laparoscopische ingrepen zonder opening van de urinewegen (incl. nefrectomie)
 • NSK plaatsing
 • NSK-wissel, verwijderen JJ-katheter of nefrostomie-katheter (tenzij aanwezigheid van risicofactoren, zie hier onder)
Medicatie:

Cefuroxim iv 1500mg

Opmerking:

Bij wissel NSK, verwijderen JJ-katheter of nefrostomie-katheter:

alleen profylaxe overwegen bij aanwezigheid van risicofactoren, zoals immuun-gecompromitteerde patiënten, kwetsbare ouderen of vanwege de complexiteit van de procedure (een te verwachten lastige procedure). Zie: Antibioticaprofylaxe bij (specifieke) urologische ingrepen bij UWI.

Indien er een indicatie is voor antibiotische therapie bestaan de volgende adviezen:

 • Profylaxe op geleide van urinekweek
 • Indien kweek negatief of geen kweek: cefuroxim iv 1500mg
 • Indien kweek positief:  
  • Enterobacterales, Streptococcus spp, S. aureus, P. aeruginosa: obv gevoeligheid
  • Anaeroben: metronidazol iv 500mg toevoegen
  • Enterococcus spp, Candida spp, coagulase-negatieve stafylokokken en andere laag-virulente micro-organismen: alleen behandelen bij tekenen van infectie, geen profylaxe
Medicatie:

Cefuroxim iv 1500mg

Opmerking:

Plaatsing of wissel JJ-katheter.

 • Profylaxe op geleide van urinekweek
 • Indien kweek negatief of geen kweek: cefuroxim iv 1500mg
 • Indien kweek positief:  
  • Enterobacterales, Streptococcus spp, S. aureus, P. aeruginosa: obv gevoeligheid
  • Anaeroben: metronidazol iv 500mg toevoegen
  • Enterococcus spp, Candida spp, coagulase-negatieve stafylokokken en andere laag-virulente micro-organismen: alleen behandelen bij tekenen van infectie, geen profylaxe
Medicatie:

Cefuroxim iv 1500mg

Opmerking:

Transurethrale resectie blaastumor: overweeg antibiotica bij grote of meerdere tumoren en necrotische tumoren

Medicatie:

Cefuroxim iv 1500mg

of

Ciprofloxacine po 500mg

Opmerking:

Ureterorenoscopie, percutane nefrolithotripsie

Medicatie:

Ciprofloxacine po 500mg

Opmerking:

Prostaatbiopt

Medicatie:

Cefuroxim iv 1500mg

of

Ciprofloxacine iv 400mg

Opmerking:

TURP

Medicatie:

Cefuroxim iv 1500mg

Opmerking:

Open/laparoscopische ingrepen met opening van de urinewegen (incl. niertransplantatie), en bij inbrengen prothesen (penis, sfincter, testis)

Medicatie:

Cefuroxim iv 1500mg

+

Metronidazol iv 500mg

Opmerking:

Open/laparoscopische ingrepen met opening van de urinewegen en gebruik darmweefsel

Algemene opmerkingen

Bij door middel van kweek aangetoonde urineweginfectie moet deze eerst worden behandeld.

Bij kolonisatie met een micro- organisme dat resistent is voor bovengenoemde middelen moet worden overlegd met een deskundige.

Geen profylaxe bij kortdurend of langdurig een verblijfskatheter of bij patiënten die zichzelf intermitterend katheteriseren.
Geen profylaxe bij verwijderen van een verblijfskatheter.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-466797.5
Bijgewerkt: 06/23/2022 - 16:17
Status: Published