Adviesdosering antibiotica bij obesitas

Veranderde farmacokinetiek bij obesitas

Absorptie:

  • Subcutane absorptie kan vertraagd of incompleet zijn
  • Intramusculaire injectie kan per abuis subcutaan gegeven worden

Verdelingsvolume:
Vergroot verdelingsvolume verwacht bij geneesmiddel met volgende eigenschappen:

  • Lipofiel
  • Klein molecuul
  • Lage eiwitbinding

Metabolisme:

  • Verhoogde lever doorbloeding
  • Veranderde activiteit van CYP450 (mogelijk inductie van CYP2E1 en gereduceerde activiteit van CYP3A4)

Eliminatie:

  • GFR kan licht verhoogd zijn, echter vanwege comorbiditeiten vaker een verminderde nierfunctie.

Wanneer de dosis aanpassen?
Aanpassen van de dosering wordt geadviseerd bij:

  • 200% van Ideaal lichaamsgewicht (IBW) óf
  • Body mass index (BMI) ≥ 40

Let op: voor de aminoglycosides wordt reeds bij patiënten waarbij het werkelijke lichaamsgewicht (WLG) >25% groter is dan het ideale lichaamsgewicht (ILG) een aanpassing van de dosis geadviseerd. Zie ook de tabel hieronder.

Klik hier voor adviesdosering antibiotica bij de obese patiënt per middel. 

obesitas

 

Ideal Body Weight

Bepaling aangepast lichaamsgewicht

 

Links van veel gebruikte bronnen

1. NHS Q&A How should antibiotics be dosed in obesity?

2. Impact of hospital guideline for weight-based antimicrobial dosing in morbidly obese adults and comprehensive literature review. Polso et al, J Clin Pharm Ther. 2014 Dec;39(6):584-608:

3. Antimicrobial dosing in obese patients, Wurtz et al, Clin Infect Dis 1997;25:112-118

4. Dosing of medications in morbidly obese patients in the intensive care unit setting. Erstad BL. Intensive Care Med 2004; 30:18.

5. UKCPA: Drug Dosing in Extremes of Body Weight in critically ill patients 1st Edition 09-2013