Overslaan en naar de inhoud gaan

RFA (radiofrequente ablatie)

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij bestaande hepaticojejunostomie of bij meerdere ingrepen.

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Ceftriaxon iv 2000mg eenmalig

Opmerking:

Enkel profylaxe geven bij bestaande hepaticojejunostomie of bij meerdere ingrepen.

Toevoegen gentamicine 7mg/kg eenmalig bij verdenking ceftriaxon-resistentie (*zie onder) of obv eerdere kweken. 

Algemene opmerkingen

Ablatie levertumor: geen profylaxe. Profylaxe is alleen geïndiceerd bij bestaande hepaticojejunostomie of bij meerdere ingrepen.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

* Gentamicine overwegen bij nosocomiale infectie, recent (< 2 maanden) gebruik breed-spectrum antibiotica, recent (< 3 maanden) reis naar hoog-endemisch gebied (zie https://resistancemap.cddep.org/) of recente (< 2 maanden) ziekenhuisopname in buitenland.

Let op bij gentamicine!

  • Geen gentamicine bij verminderde nierfunctie.
  • Er is een relatieve contra-indicatie voor gentamicine bij levercirrose
  • Gentamicine bij obesitas doseren op basis van aangepast lichaamsgewicht / Adjusted Body Weight.
Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-500865.2
Bijgewerkt: 02/17/2023 - 16:13
Status: Published