Overslaan en naar de inhoud gaan

RFA (radiofrequente ablatie)

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij bestaande hepaticojejunostomie of bij meerdere ingrepen.

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Ceftriaxon iv 2000mg eenmalig

Opmerking:

Enkel profylaxe geven bij bestaande hepaticojejunostomie of bij meerdere ingrepen.

Toevoegen gentamicine 7mg/kg eenmalig bij verdenking ceftriaxon-resistentie (*zie onder) of obv eerdere kweken. Geen gentamicine bij verminderde nierfunctie.

Algemene opmerkingen

Ablatie levertumor: geen profylaxe. Profylaxe is alleen geïndiceerd bij bestaande hepaticojejunostomie of bij meerdere ingrepen.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

*Gentamicine bij hoge lokale prevalentie ESBL, infectie hospital-acquired/healthcare-associated, recent (< 2 maanden) gebruik breed-spectrum antibiotica, recent (< 3 maanden) reis naar hoog-endemisch gebied (zie https://resistancemap.cddep.org/) en recente (< 2 maanden) ziekenhuisopname in buitenland.

Let op! Bij gentamicine moet 6-12 uur na eerste gift een midspiegel afgenomen worden. Indien het wordt gecontinueerd is controle van spiegels en nierfunctie noodzakelijk.

Let op! Gentamicine bij obesitas doseren op basis van aangepast lichaamsgewicht / Adjusted Body Weight.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-500865.1
Bijgewerkt: 04/25/2022 - 11:23
Status: Published