Skip to main content

RFA (radiofrequente ablatie)

Advices

≥ 18 years

Indications: Bij bestaande hepaticojejunostomie of bij meerdere ingrepen.

Priority Medication Remarks
Medication:

Ceftriaxon iv 2000mg one-off

Remarks:

Enkel profylaxe geven bij bestaande hepaticojejunostomie of bij meerdere ingrepen.

Toevoegen gentamicine 7mg/kg eenmalig bij verdenking ceftriaxon-resistentie (*zie onder) of obv eerdere kweken. 

General comments

Ablatie levertumor: geen profylaxe. Profylaxe is alleen geïndiceerd bij bestaande hepaticojejunostomie of bij meerdere ingrepen.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

* Gentamicine overwegen bij nosocomiale infectie, recent (< 2 maanden) gebruik breed-spectrum antibiotica, recent (< 3 maanden) reis naar hoog-endemisch gebied (zie https://resistancemap.cddep.org/) of recente (< 2 maanden) ziekenhuisopname in buitenland.

Let op bij gentamicine!

  • Geen gentamicine bij verminderde nierfunctie.
  • Er is een relatieve contra-indicatie voor gentamicine bij levercirrose
  • Gentamicine bij obesitas doseren op basis van aangepast lichaamsgewicht / Adjusted Body Weight.
Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-500865.2
Updated: 02/17/2023 - 16:13
Status: Published