Overslaan en naar de inhoud gaan

Streptokokken profylaxe bij ernstige mucositis

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Chemotherapie-geïnduceerde neutropenie met een te verwachten duur > 7 dagen, leidend tot mucositis. Vanaf dag 7 na start van chemotherapie, inclusief bij opname intensive care.

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

feneticilline po 250mg 4dd

Opmerking:

Indien feniticilline niet leverbaar vervangen door amoxicilline 500 mg 3dd1
Bij onvermogen tot orale inname: benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

claritromycine po 500mg 2dd

of

claritromycine po 1000mg 1dd

Opmerking:

Claritromycine 1000 mg is tablet mga

Prioriteit:
3e keus
Medicatie:

clindamycine po 300mg 3dd

Algemene opmerkingen

In geval van IC opname en indicatie voor IC SDD en cefotaxim: SDD IC + PJP profylaxe. Na staken cefotaxim streptokokken profylaxe toevoegen.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-496657.9
Bijgewerkt: 01/12/2022 - 15:02
Status: Published