Streptokokken profylaxe bij ernstige mucositis

Advices

≥ 18 years

Indications: Chemotherapie-geïnduceerde neutropenie met een te verwachten duur > 7 dagen, leidend tot mucositis. Vanaf dag 7 na start van chemotherapie, inclusief bij opname intensive care.

Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

Feneticilline po 250mg 4dd

Remarks:

Indien feniticilline niet leverbaar vervangen door amoxicilline 500 mg 3dd1
Bij onvermogen tot orale inname: benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd

Priority:
2nd choice
Medication:

claritromycine po 500mg 2dd

Priority:
3rd choice
Medication:

Clindamycine po 300mg 3dd

General comments

In geval van IC opname en indicatie voor IC SDD en cefotaxim: SDD IC + PJP profylaxe. Na staken cefotaxim streptokokken profylaxe toevoegen.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-496657.8
Updated: 10/08/2020 - 10:50
Status: Published