arthritis, septisch - gonokokken

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd 7 tot 10 dagen

Opmerking:

Evt switch ciprofloxacine oraal bij bewezen gevoeligheid

Medicatie:

Benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd 7 tot 10 dagen

Opmerking:

Indien penicilline gevoelig. Evt switch ciprofloxacine oraal bij bewezen gevoeligheid.

Medicatie:

Ciprofloxacine po 500mg 2dd 7 tot 10 dagen

Opmerking:

Alternatief bij orale switch, indien bewezen gevoelig

Algemene opmerkingen

Na 1 week evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar oraal regime. 

Zie criteria voor IV-orale switch.   

Beta-lactam en vancomycine: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-486507.7
Bijgewerkt: 12/03/2019 - 14:23
Status: Published