arthritis, septisch - gonokokken

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd 7 to 10 days

Remarks:

Evt switch ciprofloxacine oraal bij bewezen gevoeligheid

Medication:

Benzylpenicilline iv 1million. IU 6dd 7 to 10 days

Remarks:

Indien penicilline gevoelig. Evt switch ciprofloxacine oraal bij bewezen gevoeligheid.

Medication:

Ciprofloxacine po 500mg 2dd 7 to 10 days

Remarks:

Alternatief bij orale switch, indien bewezen gevoelig

General comments

Na 1 week evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar oraal regime. 

Zie criteria voor IV-orale switch.   

Beta-lactam en vancomycine: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-486507.7
Updated: 12/03/2019 - 14:23
Status: Published