arthritis, septisch - streptokokken

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd

gevolgd door

Clindamycine po 600mg 3dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Cefazoline iv 1000mg 4dd

gevolgd door

Clindamycine po 600mg 3dd

Algemene opmerkingen

Na 1 week evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar oraal regime. Alternatief oraal regime: amoxicilline 3dd 750 mg 2 weken.

Totale behandelduur 4 weken, tenzij op klinische of microbiologische gronden 6 weken geïndiceerd is, in overleg met infectioloog of arts-microbioloog. 

Beta-lactam en vancomycine: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-486429.10
Bijgewerkt: 10/06/2021 - 12:34
Status: Published