Overslaan en naar de inhoud gaan

osteomyelitis acuta - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

Geen antibiotica starten voordat biopt/punctie is genomen

Medicatie:

Flucloxacilline iv 1000mg 6dd

Opmerking:

Toevoegen gentamicine iv 7mg/kg 1dd (3 tot 5 dagen) bij verdenking ceftriaxon-resistentie (*zie onder) of obv eerdere kweken. 

Indien mogelijk ß-lactam antibiotica continu doseren

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Cefazoline iv 1000mg 4dd

Opmerking:

Toevoegen gentamicine iv 7mg/kg 1dd (3 tot 5 dagen) bij verdenking ceftriaxon-resistentie (*zie onder) of obv eerdere kweken. 

Algemene opmerkingen

Antibiotica aanpassen op geleide van kweek. Na 1 week evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar oraal regime. Totale behandelduur 6 weken.

Bij hemoglobinopathie: houd rekening met Salmonella (zie hoofdstuk osteomyelitis bij sikkelcelziekte)

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Bèta-lactam antibiotica: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering

* Gentamicine overwegen bij nosocomiale infectie, recent (< 2 maanden) gebruik breed-spectrum antibiotica, recent (< 3 maanden) reis naar hoog-endemisch gebied (zie https://resistancemap.cddep.org/) of recente (< 2 maanden) ziekenhuisopname in buitenland.

Let op bij gentamicine!

 • Geen gentamicine bij verminderde nierfunctie.
 • Er is een relatieve contra-indicatie voor gentamicine bij levercirrose
 • Bij gentamicine moet 6-12 uur na eerste gift een midspiegel afgenomen worden. Indien het wordt gecontinueerd is controle van spiegels en nierfunctie noodzakelijk.
 • Gentamicine bij obesitas doseren op basis van aangepast lichaamsgewicht / Adjusted Body Weight.

 

   

  Antimicrobiële middelen

  De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

  Externe referenties
  Categorie
  Metadata

  Swab vid: G-486353.11
  Bijgewerkt: 03/24/2023 - 16:50
  Status: Published