osteomyelitis acuta - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Flucloxacilline iv 1000mg 6dd

gevolgd door

Clindamycine po 600mg 3dd

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

Flucloxacilline iv 1000mg 6dd

gevolgd door

Cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) po 960mg 2dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Cefazoline iv 1000mg 4dd

gevolgd door

Clindamycine po 600mg 3dd

Algemene opmerkingen

Na 1 week evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar oraal regime. 

Totale behandelduur: 6 weken.

Beta-lactam en vancomycine: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-486291.6
Bijgewerkt: 10/25/2019 - 11:56
Status: Published