Prikaccident of seksueel contact

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

emtricitabine po 200mg 1dd 28 dagen

+

tenofovir disoproxil po 245mg 1dd 28 dagen

+

Dolutegravir po 50mg 1dd 28 dagen

Opmerking:
Verstrek PEP startset op de SEH (noodkast) tot en met de eerstvolgende werkdag +1 EN schrijf een recept voor 28 dagen.

 

Algemene opmerkingen

Alle tabletten kunnen tegelijkertijd, met of zonder eten worden ingenomen. Let op bij tenofovir met bekende nierinsufficiëntie. Check of er belangrijke interacties zijn met co-medicatie, bijvoorbeeld via www.hiv-druginteractions.org.

Na een accident, in de beroepssfeer of (seksueel) buiten het ziekenhuis, dient een risico-inschatting te worden gemaakt. Dit betreft de transmissiekans van het accident en de kans op HIV-seropositiviteit van de bron.

Gebruik voor de risico-inschatting en voor te nemen maatregelen i.v.m. risico op overdracht van hepatitis B en C, het prik- en seksaccidentenprotocol via intranet (Vumc; Kwaliteitsnet, AMC; Kwadraet).

  • Wanneer het risico op infectie > 0,3% is raadt de werkgroep aan met PEP te starten.
  • Bij een risico van 0,1-0,3% vindt de werkgroep dat PEP overwogen dient te worden.
  • Bij een lagere kans op infectie wordt PEP door de werkgroep afgeraden.
  • Bij een indicatie voor PEP dient deze bij voorkeur binnen 2 uur te worden gestart, tot maximaal 72 uur na het incident.

 

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-467157.2
Bijgewerkt: 07/16/2020 - 15:50
Status: Published