Prikaccident of seksueel contact

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

emtricitabine po 200mg 1dd 28 days

+

tenofovir disoproxil po 245mg 1dd 28 days

+

Dolutegravir po 50mg 1dd 28 days

Remarks:
Verstrek PEP startset op de SEH (noodkast) tot en met de eerstvolgende werkdag +1 EN schrijf een recept voor 28 dagen.

 

General comments

Alle tabletten kunnen tegelijkertijd, met of zonder eten worden ingenomen. Let op bij tenofovir met bekende nierinsufficiëntie. Check of er belangrijke interacties zijn met co-medicatie, bijvoorbeeld via www.hiv-druginteractions.org.

Na een accident, in de beroepssfeer of (seksueel) buiten het ziekenhuis, dient een risico-inschatting te worden gemaakt. Dit betreft de transmissiekans van het accident en de kans op HIV-seropositiviteit van de bron.

Gebruik voor de risico-inschatting en voor te nemen maatregelen i.v.m. risico op overdracht van hepatitis B en C, het prik- en seksaccidentenprotocol via intranet (Vumc; Kwaliteitsnet, AMC; Kwadraet).

  • Wanneer het risico op infectie > 0,3% is raadt de werkgroep aan met PEP te starten.
  • Bij een risico van 0,1-0,3% vindt de werkgroep dat PEP overwogen dient te worden.
  • Bij een lagere kans op infectie wordt PEP door de werkgroep afgeraden.
  • Bij een indicatie voor PEP dient deze bij voorkeur binnen 2 uur te worden gestart, tot maximaal 72 uur na het incident.

 

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-467157.2
Updated: 07/16/2020 - 15:50
Status: Published