Plastische chirurgie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

dermatochirurgie: in principe geen profylaxe

Opmerking:

schone ingrepen: in principe geen profylaxe

Medicatie:

Cefazoline iv 2000mg

Opmerking:

bij schoon-besmette procedures, mammacarcinoom-procedures en schone ingrepen met implantatie van prothesen

Medicatie:

Cefazoline iv 2000mg

+

Metronidazol iv 500mg

Opmerking:

geslachtstransformatie

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij ernstige penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Clindamycine iv 600mg eenmalig

of

Vancomycine iv 1000mg eenmalig

Algemene opmerkingen

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-466851.3
Bijgewerkt: 08/26/2019 - 10:51
Status: Published