Overslaan en naar de inhoud gaan

Syfilis (treponema pallidum / lues)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzathinebenzylpenicilline intramusculair 2.4milj. IU eenmalig

Opmerking:

stadium 1, 2 en latens recens

Medicatie:

benzathinebenzylpenicilline intramusculair 2.4milj. IU 1pw 3 weken

Opmerking:

lues tarda en zwangeren

Medicatie:

benzylpenicilline iv 3milj. IU 6dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

neurolues

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Doxycycline po 100mg 2dd 14 dagen

Opmerking:

stadium 1, 2 en latens recens

Medicatie:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd 14 dagen

Opmerking:

neurolues

Algemene opmerkingen

Bij SOA partner(s) meebehandelen/waarschuwen, evt via GGD.

Benzathinebenzylpenicilline: evt. 1.2 mE oplossen in 4 cc lidocaine 10 mg/ml (1%), in elke bil.

Bij HIV co-infectie, zwangeren en neurolues zoveel mogelijk behandelen met penicilline. Indien allergie voor penicilline: overleg met dermato-veneroloog Soa-poli (desensibilisatie overwegen).

Beta-lactam: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-466193.7
Bijgewerkt: 03/03/2023 - 17:09
Status: Published