Skip to main content

Syfilis (treponema pallidum / lues)

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

benzathinebenzylpenicilline intramuscular 2.4million. IU one-off

Remarks:

stadium 1, 2 en latens recens

Medication:

benzathinebenzylpenicilline intramuscular 2.4million. IU 1pw 3 weeks

Remarks:

lues tarda en zwangeren

Medication:

benzylpenicilline iv 3million. IU 6dd 10 to 14 days

Remarks:

neurolues

≥ 18 years

Indications: Bij penicilline allergie

Priority Medication Remarks
Medication:

Doxycycline po 100mg 2dd 14 days

Remarks:

stadium 1, 2 en latens recens

Medication:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd 14 days

Remarks:

neurolues

General comments

Bij SOA partner(s) meebehandelen/waarschuwen, evt via GGD.

Benzathinebenzylpenicilline: evt. 1.2 mE oplossen in 4 cc lidocaine 10 mg/ml (1%), in elke bil.

Bij HIV co-infectie, zwangeren en neurolues zoveel mogelijk behandelen met penicilline. Indien allergie voor penicilline: overleg met dermato-veneroloog Soa-poli (desensibilisatie overwegen).

Beta-lactam: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-466193.7
Updated: 03/03/2023 - 17:09
Status: Published