Syfilis (treponema pallidum / lues)

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

benzathinebenzylpenicilline intramuscular 2.4million. IU one-off

Remarks:

stadium 1, 2 en latens recens

Medication:

benzathinebenzylpenicilline intramuscular 2.4million. IU 1pw 3 weeks

Remarks:

lues tarda en zwangeren

Medication:

Benzylpenicilline iv 3million. IU 6dd 10 to 14 days

Remarks:

neurolues

≥ 18 years

Indications: Bij penicilline allergie

Priority Medication Remarks
Medication:

Doxycycline po 100mg 2dd 14 days

Remarks:

stadium 1, 2 en latens recens

Medication:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd 14 days

Remarks:

neurolues

General comments

Bij SOA partner(s) meebehandelen/waarschuwen, evt via GGD.

Penidural: evt. 1.2 mE oplossen in 2 cc lidocaine 20 mg/ml + 2 cc fys. zout, in elke bil.

Bij HIV co-infectie, zwangeren en neurolues zoveel mogelijk behandelen met penicilline. Indien allergie voor penicilline: overleg met dermato-veneroloog Soa-poli (desensibilisatie overwegen).

Beta-lactam en vancomycine: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Sources

  1. https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/multidisciplinaire_richtlijn_soa_herziening_2018.pdf

    Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen, herziening 2018

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-466193.4
Updated: 12/03/2019 - 12:05
Status: Published