Epiglottitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Amoxicilline + clavulaanzuur po 875/125mg 3dd 7 tot 10 dagen

of

Amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 7 tot 10 dagen

Opmerking:

amoxicilline indien gevoelig

Medicatie:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd 7 tot 10 dagen

Algemene opmerkingen

Invasieve Haemophilus influenzae type b infecties zijn meldingsplichtige ziekten, groep C

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-465415.4
Bijgewerkt: 10/13/2020 - 10:13
Status: Published