Parafaryngeaal / retrofaryngeaal abces

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/100mg 6dd 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Clindamycine iv 600mg 3dd 14 dagen

of

Clindamycine po 600mg 3dd 14 dagen

Algemene opmerkingen

Behandeling is primair chirurgisch/drainage.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-465357.5
Bijgewerkt: 07/16/2020 - 15:43
Status: Published