Candida retinitis / endophthalmitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Fluconazol iv oplaaddosis 800mg, 400mg 1dd 6 tot 26 weken

Opmerking:

zo mogelijk oraal, behandelduur afhankelijk van beloop.

Medicatie:

Voriconazol iv 6mg/kg 2dd 1 dagen

gevolgd door

Voriconazol iv 3mg/kg 2dd

Opmerking:

Bij fluconazol-resistentie op geleide van gevoeligheidsbepaling

Medicatie:

ambisome iv 3mg/kg 1dd

+

Flucytosine iv 25mg/kg 4dd

Opmerking:

Bij mogelijke of aangetoonde azolresistentie. Indien flucytosine niet beschikbaar is, dan ambisome monotherapie. NB: Ambisome monotherapie is inferieur aan combinatietherapie.

Algemene opmerkingen

Bij endophthalmitis (glasvochtinvasie) tevens vitrectomie met achterlaten van intravitreaal amfotericine B 0.005 mg

Let op! Bij flucytosine is spiegelcontrole noodzakelijk.

Bij gedissemineerde candidiasis toevoegen anidulafungin, zie candidemie / gedissemineerde candidiasis.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-464993.8
Bijgewerkt: 06/17/2021 - 15:33
Status: Published