Mucormycose

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ambisome iv 5mg/kg 1dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

posaconazol iv 300mg 2dd 1 dagen

gevolgd door

posaconazol iv 300mg 1dd

Opmerking:

bij falen van of intolerantie voor amfotericine B

Algemene opmerkingen

Zo mogelijk tevens chirurgisch debridement.

Behandelingsduur 6 weken-6 maanden op geleide van de resolutie van infectie.

Bij aangetoonde gevoeligheid eventueel step-down naar posaconazol of isavuconazol tabletten. 

Posaconazol

po: Bij voorkeur tabletten: eerste dag 2 dd 300 mg, daarna 300 mg 1 dd po. Eventueel suspensie indien tabletten onmogelijk: 400 mg 2 dd po (met voedsel) of 200 mg 4 dd (zonder voedsel).

TDM

  • Voor posaconazol doseren middels spiegelbepalingen/TDM.
  • Bij isavuconazol is TDM niet zinvol bij volwassenen, mogelijk wel zinvol bij kinderen. Overweeg TDM bij interacties, verdenking op malabsorptie, infectie met A.fumigatus met verhoogde MIC (of andere species met verhoogde MIC)

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-464967.2
Bijgewerkt: 02/19/2021 - 14:42
Status: Published