Sinusitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Amoxicilline po 750mg 3dd 7 dagen

of

Amoxicilline iv 1000mg 4dd 7 dagen

Medicatie:

Amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd

Opmerking:

Bij uitblijven effect amoxicilline

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

Algemene opmerkingen

Bij patiënten met een normaal beloop van de klachten is antimicrobiële therapie niet geïndiceerd.

Geef een antibioticum bij ernstig ziekzijn.

Overweeg antimicrobiële therapie bij patiënten met een (verhoogd risico op een) afwijkend beloop: bij verminderde afweer, koorts > 5 dagen of opnieuw koorts na een aantal koortsvrije dagen.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-463831.3
Bijgewerkt: 07/05/2019 - 22:14
Status: Published