Sepsis - Listeria monocytogenes

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Amoxicilline iv 2000mg 6dd 3 tot 6 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) iv

Algemene opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep C

Amoxicilline: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-463763.3
Bijgewerkt: 10/06/2021 - 11:37
Status: Published