Cholangitis - klinische behandeling

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Opmerking:

Toevoegen gentamicine iv 5mg/kg 1dd bij ernstig zieke patient of o.b.v. eerdere kweken

Medicatie:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

Metronidazol iv 500mg 3dd

Opmerking:

Enkel in geval van biliodigestieve anastomose metronidazol toevoegen

Toevoegen gentamicine iv 5mg/kg 1dd bij ernstig zieke patient of o.b.v. eerdere kweken

Algemene opmerkingen

Indien goede drainage: 48 uur na drainage antibiotica stoppen. Indien geen adequate drainage: 7 dagen behandelen.

Let op! Bij gentamicine is spiegelcontrole noodzakelijk.

Let op! Gentamicine bij obesitas doseren op basis van aangepast lichaamsgewicht / Adjusted Body Weight. Zie calculator.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-463743.6
Bijgewerkt: 07/13/2020 - 12:00
Status: Published