Overslaan en naar de inhoud gaan

Cholangitis

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Klinische behandeling

Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

In principe altijd drainage, aangezien de recidiefkans anders hoog is.

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Opmerking:

Toevoegen gentamicine iv 7mg/kg 1dd bij verdenking ceftriaxon-resistentie (*zie onder) of obv eerdere kweken. Geen gentamicine bij verminderde nierfunctie.

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

Metronidazol iv 500mg 3dd

Opmerking:

Enkel in geval van biliodigestieve anastomose metronidazol toevoegen

Toevoegen gentamicine iv 7mg/kg 1dd bij verdenking ceftriaxon-resistentie (*zie onder) of obv eerdere kweken. Geen gentamicine bij verminderde nierfunctie.

≥ 18 jaar

Indicaties: Poliklinische behandeling

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd

+

ciprofloxacine po 500mg 2dd

Algemene opmerkingen

Indien goede drainage: 48 uur na drainage antibiotica stoppen. Indien geen adequate drainage: 7 dagen behandelen.

*Gentamicine bij hoge lokale prevalentie ESBL, infectie hospital-acquired/healthcare-associated, recent (< 2 maanden) gebruik breed-spectrum antibiotica, recent (< 3 maanden) reis naar hoog-endemisch gebied (zie https://resistancemap.cddep.org/) en recente (< 2 maanden) ziekenhuisopname in buitenland.

Let op! Bij gentamicine moet 6-12 uur na eerste gift een midspiegel afgenomen worden. Indien het wordt gecontinueerd is controle van spiegels en nierfunctie noodzakelijk.

Let op! Gentamicine bij obesitas doseren op basis van aangepast lichaamsgewicht / Adjusted Body Weight.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-463743.8
Bijgewerkt: 04/15/2022 - 12:20
Status: Published