Continu doseren van beta-lactam antibiotica

Door continu doseren van beta-lactam antibiotica is het mogelijk om maximale tijd (T) boven MIC te behalen. Continu infuus moet worden voorafgegaan door een oplaaddosis. De oplaaddosis betreft eenmalig de keerdosering indien er intermitterend zou worden gedoseerd. Continu dosering kan voordeel hebben vanuit praktische overwegingen of in specifieke patiëntenpopulaties. 

Patiëntgroepen waarin continue infusiestrategieën het meest potentiële klinische voordeel hebben (o.b.v. beperkte gegevens) zijn o.a.:

  • Patiënten opgenomen op de Intensive Care afdeling (IC);
  • Patiënten met ernstige infecties waarvoor antibiotica in hoge dosering wordt voorgeschreven (inclusief infecties van het centrale zenuwstelsel, endocarditis, necrotiserende weke delen infecties, febriele neutropenie en infecties van kunstmateriaal);
  • Patiënten met longziektes (waaronder cystische fibrose);
  • Patiënten met frequente blootstelling aan gezondheidszorg en/of herhaalde blootstelling aan antibiotica;
  • Patiënten met infecties door pathogenen met hoge intrinsieke resistentie (bijv. P. aeruginosa).

continu doseren tabel
Tabel: instructies voor het continu dosering van antibiotica met oplaaddosis.