Overslaan en naar de inhoud gaan

Aspergillose - invasief, bekende azol-gevoeligheid

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Voriconazol iv oplaaddosis 6mg/kg, 2 doses

gevolgd door

Voriconazol iv 4mg/kg 2dd

Opmerking:

azol gevoelig.

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amfotericine B liposomaal (Ambisome) iv 3mg/kg 1dd

Opmerking:

azol resistent.

 

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

Voriconazol po oplaaddosis 400mg, 2 doses

gevolgd door

Voriconazol po 200mg 2dd

Opmerking:

azol gevoelig.

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

isavuconazol oplaaddosis 200mg, 3dd 2 dagen

gevolgd door

isavuconazol 200mg 1dd

Opmerking:

azol gevoelig.

iv en po zelfde dosering.

Prioriteit:
3e keus
Medicatie:

Posaconazol oplaaddosis 300mg, 2 doses

gevolgd door

Posaconazol 300mg 1dd

Opmerking:

azol gevoelig.

iv en po (tabletten!) zelfde dosering.

Let op: dit advies geldt alleen voor tabletten. Deze hebben de voorkeur boven suspensie. Voor dosering van suspensie zie opmerkingen hieronder.

Algemene opmerkingen

Dosering posaconazol hangt af van formulering:

  • Therapeutisch: Bij orale toediening voorkeur voor tabletten. Alleen indien tabletten onmogelijk: suspensie: 400 mg 2dd po (met voedsel) of 200 mg 4 dd (zonder voedsel).
  • Profylaxe: Bij orale toediening voorkeur voor tabletten. Alleen indien tabletten onmogelijk: suspensie 200 mg 3 dd po.

Aspergillus sinusitis, cerebrale aspergillose, pulmonaal aspergilloom met bloeding: chirurgische resectie in combinatie met antifungale therapie.

Bij pulmonaal aspergilloom met bloeding arteriële embolisatie overwegen bij inoperabele patiënten.

TDM

Duur van de behandeling virus geassocieerde IPA (dus IAPA of CAPA): 

Er zijn nog geen officiële richtlijnen voor het eerder stoppen van de behandeling dan na 6 tot 12 weken. Het expert panel suggereert een behandelduur van 6-12 weken. Bij immuungecompromitteerde patiënten kan langere behandeling nodig zijn. In de praktijk hebben we de mogelijkheid om de diagnoses IAPA en CAPA te heroverwegen bij patiënten met possible ziekte en op basis van de heroverwegingen eerder te stoppen met therapie. 

Voor possible IAPA/CAPA:

Bij azoolgevoelige Aspergillus: behandel 2 weken met voriconazol. Bij goede kliniek*, heroverweeg de diagnose IAPA/CAPA. Geen IAPA/CAPA: stop therapie. Wel IAPA/CAPA: behandel 6-12 weken. 

Bij azoolresistente Aspergillus: behandel 2 weken met amphotericine B. Bij goede kliniek*, heroverweeg de diagnose IAPA/CAPA. Geen IAPA/CAPA: stop therapie. Wel IAPA/CAPA: behandel 6-12 weken. 

*Goede kliniek: niet meer beademd, geen voor Aspergillus verdachte afwijkingen op CT thorax. 

 

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-462705.8
Bijgewerkt: 01/23/2023 - 15:22
Status: Published