Necrotiserende weke delen infectie, fasciitis necroticans (inclusief Fournier)

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

Amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/100mg 6dd minimum 10 days

+

Clindamycine iv 600mg 3dd 7 days

+

Gentamicine iv 5mg/kg 1dd

≥ 18 years

Indications: Bij verdenking groep A streptococcen

Priority Medication Remarks
Medication:

Benzylpenicilline iv 2million. IU 6dd 10 days

+

Clindamycine iv 600mg 3dd 7 days

Remarks:

Overweeg behandeling met immunoglobulines

General comments

Overweeg toevoeging IVIG bij GAS gedurende 3 dagen: eerste dag 1 g/kg, tweede dag 0,5 g/kg, derde dag 0,5 g/kg.

Beta-lactam antibiotica: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

 

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Let op! Gentamicine bij obesitas doseren op basis van aangepast lichaamsgewicht / Adjusted Body Weight. Zie calculator.

Let op! Bij gentamicine is spiegelcontrole noodzakelijk.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-462555.12
Updated: 01/25/2021 - 11:20
Status: Published