MRSA dragerschap

Algemene opmerkingen

Ongecompliceerd dragerschap: 

mupirocine neuszalf 3 dd gedurende 5 dagen. Gedurende de behandeling worden huid en haren dagelijks met een desinfecterende zeep (Chloorhexidine zeep oplossing 40 mg/ml of betadine shampoo 75 mg/ml) gewassen. Nagaan of er sprake is van een reservoir in de thuissituatie (mens of dier). Als er een reservoir in de thuis situatie aanwezig is, dan dient deze gelijktijdig te worden meebehandeld.

Gecompliceerd dragerschap bij een mupirocine gevoelige MRSA:
Systemische behandeling gedurende minstens 7 dagen met een combinatie van 2 middelen. De keuze wordt primair bepaald door de in vitro gevoeligheid van de betreffende MRSA. In principe wordt orale behandeling toegepast. Verder mupirocine neuszalf en overige adviezen zoals genoemd bij ongecompliceerd dragerschap. 

Behandeling van gecompliceerd dragerschap bij een mupirocine verminderd-gevoelige of resistente MRSA:
raadpleeg centrum met specifieke deskundigheid.

Voor onderscheid ongecompliceerd en gecompliceerd dragerschap, en voor overige adviezen zie SWAB richtlijn "Behandeling MRSA dragers".

Fusidinezuur is inmiddels alleen nog maar op artsenverklaring leverbaar.

Behandelschema gecompliceerd dragerschap:

Mupirocine neuszalf 3 dd gedurende 5 dagen EN 2 systemische antibiotica (op geleide van resistentiepatroon):

cotrimoxazol 960mg 2dd + rifampicine po 600mg 2dd; behandelduur minimaal 7 dg

of

doxycycline po 100mg 2dd + rifampicine po 600mg 2dd; behandelduur minimaal 7 dg

of 

clindamycine po 600mg 3dd 5 dagen + rifampicine po 600mg 2dd; behandelduur minimaal 7 dg

Voor rifampicine resistente MRSA: zie richtlijn 

Opmerking: dagelijks wassen van haar en gehele huid met chloorhexidine zeep of betadine shampoo, dagelijks volledig schone kleding, pyjama, handdoek en washand etc, Op dag 1, 2, 5 verschonen bed. Bij het naar bed gaan dient tevens gedurende de behandeling schoon ondergoed dan wel pyjama te worden aangetrokken.

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-6841.4
Bijgewerkt: 10/04/2021 - 16:31
Status: Published