furunkel

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Flucloxacilline po 500mg 4dd 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Clindamycine po 600mg 3dd 7 dagen

Algemene opmerkingen

Indicatie voor systemische behandeling volgens NHG Standaard:

- furunkel die gepaard gaat met algemene malaise en koorts
- furunkel boven de onderste kaaklijn
- verhoogd risico op gecompliceerd beloop door een verminderde afweer: onder andere onbehandelde hiv-infectie, multipele sclerose, transplantatie (orgaan/stamcel/beenmerg) in verleden, (hematologische) maligniteit, asplenie, medicatie (immunosuppressiva, (soms tot een jaar na gebruik van) cytostatica en intraveneus drugsgebruik.
- verhoogd risico op endocarditis: voorgeschiedenis van endocarditis, hartklepprothesen of aangeboren hartklepafwijkingen.
- verhoogd risico op infectie van een gewrichtsprothese: een gewrichtsprothese < 2 jaar oud of een gewrichtsprothese > 2 jaar in combinatie met een voorgeschiedenis van een geïnfecteerde gewrichtsprothese, reumatische gewrichtsaandoening of hemofilie
- bij niet-genezende furunkel

Adviseer bij recidiverende furunculose:

- een goede hygiëne

- preventief twee- tot driemaal per week met zeep of shampoo met chloorhexidine wassen.

- overweeg bij onvoldoende effect van deze maatregelen, drie of meer recidieven per jaar en een aangetoond dragerschap voor stafylokokken preventieve behandeling met mupirocine 20 mg/g 3 dd gedurende één week, aanbrengen in het vestibulum nasi. Evalueer na drie maanden het effect van de preventieve behandeling.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Bronnen

  1. https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/bacteriele-huidinfecties

    NHG Standaard Bacteriële huidinfecties 2017

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6804.4
Bijgewerkt: 08/26/2019 - 14:07
Status: Published