Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenvatting Monkeypox (MPX) behandelprotocol

Samenvatting Monkeypox (MPX) behandelprotocol 

27-10-2022 

 

Ambulante patiënten  

    

   >18 jaar  

 

Mild: 

  • Geen behandeling  

 

Overweeg behandeling met tecovirimat: 

Aannemelijk is dat antivirale behandeling in een vroeg stadium een hogere effectiviteit heeft in verband met de reductie van viremie. Vroege start is daarom geïndiceerd. 

  • Bij patiënten met verhoogd risico op ernstig beloop (ernstig immuungecompromitteerde patiënten en patiënten met atopisch eczeem tijdens een exacerbatie -> zie voor definitie van deze groepen landelijk advies). 

  • Bij een zich snel uitbreidend huidbeeld door monkeypox of wanneer de anatomische locatie van de laesie in combinatie met de ernst tot littekenvorming/stricturen kan leiden (bijvoorbeeld farynx, preputium, vulva, urethra, rectum)  

  • Bij een ernstig (gegeneraliseerd) beloop (b.v. ernstige pijn, en/of betrokkenheid van andere organen) 

 

Bij zwangerschap: aanvullende overwegingen zie landelijk advies  

Patiënten met een opname indicatie 

    

   >18 jaar  

 

Behandeling met tecovirimat:  

  • In principe altijd tecovirimat behandelindicatie bij MPX met opname-indicatie, tenzij de enige reden voor opname een bacteriële superinfectie bij milde MPX huidafwijkingen is. 

 

Overweeg toevoegen van vaccinia immuunglobulinen: 

  • Bij refractaire of progressieve ziekte (bijv. persisterende viremie en progressieve laesies) ondanks behandeling met tecovirimat bij patiënten met een (te verwachten) afwezige antistofrespons 

  • Bij encefalitis 

 

Bij zwangerschap: aanvullende overwegingen zie landelijk advies  

 

Doseringsadvies: 

Tecovirimat: 

Volwassenen:  

Oraal: 2 dd 600 mg gedurende 14 dagen (>120 kg 3 dd 600 mg, dit is conform de FDA registratietekst) 

Kinderen: 

Oraal: 

13-25 kg: 2 dd 200 mg gedurende 14 dagen 

25-40 kg: 2 dd 400 mg gedurende 14 dagen 

>40 kg: 2 dd 600 mg gedurende 14 dagen 

 

Vaccinia immuunglobulinen: 

Het in Nederland beschikbare preparaat van Sanquin bevat 1750 IE antistoffen per flacon. Er wordt in de bijsluiter geen doseringsadvies gegeven. Expertadvies is 8-12 ampullen per keer.  

 

Beschikbaarheid tecovirimat en vaccinia immuunglobulinen: 

Via de dienstdoende apotheker, via de dienstdoende LCI-arts: 088 689 7000 (binnen kantooruren via LCI secretariaat, buiten kantooruren via Ambulancedienst Utrecht) 

 

Trials 

In Europees verband wordt een studie opgezet (EPOXI trial) waarbij patiënten die niet aan bovengenoemde behandelcriteria voldoen gerandomiseerd kunnen worden voor tecovirimat of placebo. Zodra deze loopt kunnen patiënten hiervoor ook via het AMC en de GGD Amsterdam geïncludeerd worden.  

 

Disclaimer: dit is een voorlopig behandeladvies afgeleid van het advies opgesteld door een MPX expertgroep en beoordeeld en geaccordeerd door de NVMM, NVII, NVK, NVOG en NVZA. Het advies kan veranderen op basis van nieuw beschikbare informatie. Voor verdere ziekte-specifieke informatie, maatregelen en vaccinatie zie LCI richtlijn Monkeypox en LCI Uitvoeringsrichtlijn Monkeypoxvaccinatie