Overslaan en naar de inhoud gaan

Erytromycine

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01F - Macrolides, Lincosamides And Streptogramins -> J01FA - Macrolides -> J01FA01 - Erythromycin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel

Grenswaarden

≥ 18 jaar
Gewicht ROA Dosering
ROA:
po
Dosering:
min. 250mg 4 dd tot max. 1000mg 4 dd
ROA:
iv
Dosering:
min. 250mg 4 dd tot max. 1000mg 4 dd
Opmerkingen:

Bij obesitas doseren op ideaal lichaamsgewicht, zie https://amsterdamumc.adult.swabid.nl/node/497959

Dosering bij "I" gevoeligheid

Gewicht ROA oplaad dosis Dosering
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
1000mg 4 dd
ROA:
iv
oplaad dosis:
-
Dosering:
1000mg 4 dd

Nierfunctie

Renale eliminatie: 2-15%
Dosering: onafhankelijk van nierfunctie

Interacties

Interactie met (ATC): Verwacht effect:
Interactie met (ATC):
N03AF01 - Carbamazepine
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie carbamazepine
Interactie met (ATC):
L04AD01 - Ciclosporin
Verwacht effect:
verhoging concentratie ciclosporine
Interactie met (ATC):
L04AD02 - Tacrolimus
Verwacht effect:
verhoging concentratie tacrolimus
Interactie met (ATC):
L04AA10 - Sirolimus
Verwacht effect:
verhoging concentratie sirolimus
Interactie met (ATC):
R06AX12 - Terfenadine
Verwacht effect:
toename cardiotoxiciteit
Interactie met (ATC):
A03FA02 - Cisapride
Verwacht effect:
toename cardiotoxiciteit
Interactie met (ATC):
C01BA03 - Disopyramide
Verwacht effect:
toename cardiotoxiciteit
Interactie met (ATC):
C01AA05 - Digoxin
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie digoxine
Interactie met (ATC):
R03DA04 - Theophylline
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie theofylline
Interactie met (ATC):
J05AE - Protease Inhibitors
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie erytromycine

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-500180.2
Bijgewerkt: 12/29/2022 - 13:02
Status: Published

Externe links
Categorie