Selectieve Darm Decontaminatie (SDD) bij electieve colorectale chirurgie

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Electieve chirurgie waarbij een segmentale colon- en/of rectum-resectie wordt verricht

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Tobramycine po 80mg

Colistine po 100mg

nystatin po 2000000IU

Opmerking:

Suspensie 10ml 3dd
Doseringen in schema hiernaast is de samenstelling per 10 ml suspensie

Start 3 dagen pre-operatief (thuis) en continueer tot maximaal 3 dagen post-operatief (eerder indien volledige orale intake en geen maagsonde meer) 

Algemene opmerkingen

  • Contra-indicaties: bekende kolonisatie met tobramycine én colistine-resistente gramnegatieve staven
  • Geen inventarisatie kweken pre-operatief
  • Regelmatig evalueren resistentie ontwikkeling
Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-499814.1
Bijgewerkt: 01/29/2021 - 15:00
Status: Published