arthritis, septisch - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefazoline iv 1000mg 4dd

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd

Algemene opmerkingen

Na 1 week evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar oraal regime. 

Totale behandelduur 4 weken, tenzij op klinische of microbiologische gronden 6 weken geïndiceerd is, in overleg met infectioloog of arts-microbioloog,

Beta-lactam: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-486449.10
Bijgewerkt: 11/05/2021 - 09:47
Status: Published